Basisteksten

Hier vindt u de bronvermeldingen van alle basisteksten.

Lore:Samoy, E. (red.) (2015). Vervangende sturing. In E. Samoy Handicap en arbeid. Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming Syntra Vlaanderen. Geraadpleegd via https://www.werk.be/sites/default/files/handicaparbeid_beleid_update_maart2015.pdf

Emelie :Hunter L. McQuistion, Jacqueline M. Feldman, Jules M. Ranz, Wesley E. Sowers (2012).Suported Employment. Kim T. Mueser, Gary R. Bond. Handbook of Community Psychiatrie. Duitsland: Springer

Amber Joan V. Marij R. Jetty v M. Monique F. Natascha v S. Henk S. Harald M. (2015). Een nieuwe interventie om de arbeidsparticipatie te bevorderen van jongvolwassenen met een lichamelijke beperking. Geraadpleegd via https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12498-015-0169-z.pdf

Maure Knaeps., J. (2013) Werkschrift 5 (reeks), hoofdstuk 5 (p.46-53). In L. Demetter, F. Standaert (red.), Werk Werkt! Leuven: KU Leuven LUCAS. Geraadpleegd via https://www.gtb.be/docs/default-source/default-document-library/gtb_werkschrift5_web.pdf?sfvrsn=2

Jamina: Departement Werk & Sociale Economie. (2015) Maatwerk-Veelgestelde vragen. Brussel:Maatwerk

Jolien: Spooren, C.(red.)(2008-2009). Evaluatie van begeleid werken bij personen met een verstandelijke beperking. Geel: Associatie K.U.Leuven. http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2678536

Tim: Samoy, E., (oktober 2016), Handicap en Arbeid: Definities en statistieken over de arbeidsdeelname van mensen met een handicap deel 1, geraadpleegd op 14 december 2018.
Geraadpleegd via: https://www.werk.be/sites/default/files/rapporten/handicaparbeid_defenstat_update_okt2016.pdf