Bronnenlijst Jamina

Bakker, I. (2013). Maatwerk voor risicojeugd. Utrecht : Verwey-Jonker instituut.

Belga. (17 september 2018). Vlaams parlement start proefproject met maatwerkbedrijf. Belga. 0.

Cambien, K. (23 augustus 2018). We gaan naar een nieuw soort ondernemerschap. Trends.64.

Coenen-Hanegraaf, M. & Valkenburg, B. (2000). Begeleid werken: theorie en methodiek van een individuele vraaggerichte benadering. [Citaat]. Van Arkel.

Coenen-Hanegraaf, M. & Valkenburg, B. (2012). Begeleid werken: trajectontwikkeling op basis van een individuele, vraaggerichte benadering. [Citaat]. Van Arkel.

Declercq, K. (2004). Begeleid werken… tussen werken en ingesteld. [Artikel uit vaktijdschrift]. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek.

De Jaegere, V. (2011). Integratie begeleid werken en begeleid leren: een transactioneel project. [Tekstbron]. Leuven: Lucas.

Departement Werk & Sociale Economie. (2015) Maatwerk-Veelgestelde vragen. Brussel:Maatwerk

Departement Werk & Sociale Economie (2017). Arbeidszorg- Samenwerkingsverbanden en beschutte werkplaatsen- richtlijnen voor het eindrapport [interne document van een organisatie]. Brussel: Departement Werk & Sociale Economie

Departement Werk & Sociale Economie (2018). Personen met een arbeidshandicap - hefbomen voor een hogere werkzaamheidsgraad [interne document van een organisatie]. Brussel: Departement Werk & Sociale Economie

De Regge, M. (2015). Ruimte voor meer efficiëntie in de voorspelbare zorg. Zorgwijzer. 2015. 1-32.

Ducheyne, D. (2013). Mijn werk.Maatwerk: jobs bouwen rond mensen. Tielt: Lannoo.

(Focus WTV, 2017) Maatwerkbedrijven doen het goed.

Groep Maatwerk. (2014). Maatwerkbedrijven in Vlaanderen: de cijfers. [internetbron] Tienen.

“Het maatwerkdecreet onderscheidt drie types doelgroepwerknemers: a) personen met een arbeidshandicap, b) personen met een psychosociale arbeidsbeperking en c) uiterst kwetsbare personen (minstens 2 jaar inactief).” (Departement Werk & Sociale economie, 2 oktober 2015, pagina 6)

(Kanaal Z, 2017) Z-Maatwerk (8): Westlandia

Kuijsten, R. (2008). Werkt werken? Onderzoek naar de mening van mensen met een verstandelijke beperking over de bijdrage van individueelbegeleid werken aan hun sociale integratie. [Artikel uit vaktijdschrift]. De Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen

Lauwers, B. (2018). Persoonsgerichte zorg: van visie tot integratie op de werkvloer. [Eindwerk]. Kortrijk : Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk.

Leroy, F. (2004). Van sociale en beschutte werkplaatsen naar maatwerkbedrijven. [Artikel uit vaktijdschrift]. De Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen en van het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling

Maas, M. (2016). Modulair aanpasbare ziteenheden bij kinderen tot 21 jaar: Onderzoek naar de verschillen tussen een maatwerk zitorthese en een modulair aanpasbare ziteenheid bij kinderen met een ernstig meervoudige beperking. [Eindwerk].Geel : Thomas More Kempen.

(Movisie Utrecht, 2016) Welkom op de werkvloer? Vluchtelingen over integratie via werk

M.C. (14 november 2018). Avec un décret, les règles seraient écrites pour tous. Le soir. 21.

Op ’t Eynde, P. (2004). Maatwerk op school: uitdagingen en grenzen. [Artikel]. KU Leuven.

Overheid Vlaanderen (2017). Cijfers re-integratie. [internetbron]. Overheid Vlaanderen. Geraadpleegd via https://overheid.vlaanderen.be/cijfers-re-integratie

Raes, E., Briers,M., Indesteege, L. & Kyndt,E. Begeleid leren in teams. Van theorie naar praktijk. Blits, 2014. 28-33.

Termote, D. (2011). Aan de slag!: Een brochure voor personen met een beperking en hun begeleider, als wegwijzer doorheen de zoektocht naar een geschikte tewerkstelling.[Eindwerk]. Kortrijk : KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

TOGH. (21 september 2018). Picanol is ambassadeur maatwerkbedrijven. Krant van West-Vlaanderen. 71.

Vlaamse overheid, departement welzijn, volksgezondheid en gezin. (2015). Werk op maat. Brussel: Roularta.