Bronnenlijst Jolien

, . (2007). Hb. Kind.&Adoles. - Boekblok. Houten: Bohn Stafleu van Loghum : Imprint: Bohn Stafleu van Loghum.

Arbocatalogus Sociale Werkvoorziening. (2010). Tijdschrift Voor Bedrijfs- En Verzekeringsgeneeskunde, 18(1), 29.

Armoedebestrijding.(2017). Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_daklozen.htm (geraadpleegd op 16/12/2018).

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten (B.S.19/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten (B.S.19/03/2018)

Blokhuis, A., & Van Nooten, N. (2003). Je luistert wel, maar je hoort me niet. Utrecht:Agiel.
Bron, J. A. H, Hurts, H. R, & Nieuwenhuizen, R. D. J. (1986). Mogelijkheden budgetfinanciering sociale werkvoorziening (Instituut voor onderzoek van overheidsuitgaven. Reeks 21). 's-Gravenhage: VUGA.

De Bres, P. (1965). Problematiek van de sociale werkvoorziening.

De Rijdt, C. (2007). Werken met visualisaties. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

De Rusthuif. (s.a.). De Rusthuif: Dagcentrum De Rusthuif. S.l.: S.n..

Declercq, K. ; Henderickx, B. ; Vandewalle, G. (2004). Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek.
Begeleid werken… tussen werken en welzijn. nr. 1, p. 26-33

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 (B.S.12/10/2018)

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 (B.S.25/04/2018)

Demaiter, K. (2004). Sociale werkvoorziening in Nederland Een kritische blik op het mobiliteitsbureau. Heverlee: Sociale School Heverlee

Europese Openbare Procedure Schoonmaakdienstverlening Nuborgh College, Voorbehouden Aan Sociale Werkvoorziening. (2016). Mena Report, p. Mena Report, Oct 6, 2016.

Katholieke Bond Van Overheidspersoneel. (1949). KABO Post : Orgaan Van De Katholieke Bond Van Overheidspersoneel.

Kindt, J. (s.a.). Met handen en voeten, totaal communicatie bij mensen met een ernstigehandicap. Onuitgegeven bundel over pictogrammen.

Maes B.,Petry K., (2006). Kwaliteit van Leven bij Personen met Verstandelijke Beperkingen.

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 (B.S.01/02/2018)

Platform Begeleid Werken. (2005). Aan de slag: Begeleid werken voor personen met eenhandicap (1ste dr.) (Dl. 2). S.l.: S.n..

Retraining and rehabilitation activities are not ‘work’ in EC law; European Law Report.(Features). (1989). The Times (London, England), p. The Times (London, England), June 16, 1989.

Sociale werkvoorziening in perspectief (Vol. No:22, Tijdschrift voor arbeid en participatie 22,1-2). (2000). Utrecht: Van Arkel.

Software related services. (2014). Mena Report, p. Mena Report, March 1, 2014.

Spooren, C.(red.)(2008-2009). Evaluatie van begeleid werken bij personen met een verstandelijke beperking. Geel: Associatie K.U.Leuven.

Terpstra, J. (1985). Aan de poort van de sociale werkvoorziening : Een studie over besluitvorming en marginalisering als twee kanten van de toetreding. Wageningen: S.n.

Van Hove, V. (1999). Mijn droom om ooit eens uit te gaan werken. Begeleid werken: een mogelijk antwoord. nr. 2, p. 10-12

Van Stokkom, T. (1982). De geestelijk gehandicapte en de sociale werkvoorziening. Nijkerk: Intro.

Veld, G., Sorgdrager, B., & Weel, A. (2010). Zorg voor werknemers in sociale werkvoorziening in gevaar. Tijdschrift Voor Bedrijfs- En Verzekeringsgeneeskunde, 18(10), 466-468.

Werven-Bruijne, F., Oene-Oprel, A., Woezik, H., Moria, C., Weel, W., & Koene, B. (2002). Indicatiestelling voor de Sociale Werkvoorziening. Tijdschrift Voor Bedrijfs- En verzekeringsgeneeskunde, 10(6), 186-188.