Bronnenlijst Lore

(218). Piet Duvillers Buddy voor mensen met jongdementie “Nood aan extra vrijwilligers”., In Krant van West-Vlaanderen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap, wat betreft dagondersteuning in de vorm van begeleid werken (B.S.13/10/2017) (1 november 2017). Belgisch Kader, 93672

Bouma, K. (2018). Waarom er vandaag géén college is., In de volkskrant

De Jaegere, Veerle, Knaeps, Jeroen, De Groof, Marian, De Coster, Iris, DeSmet, Ann, & Van
Audenhove, Chantal. (2011). Integratie Begeleid Werken en Begeleid Leren: Een transnationaal project. Lucas; Leuven.

Declercq, K, Henderickx, B, & Vandewalle, G. (2004). Begeleid werken… tussen werken en welzijn. Vlaams Tijdschrift Voor Orthopedagogiek., In: Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek., Jrg. 23 (2004) nr. 1, p. 26-33.

Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft (1 november 2008). Belgisch Staatsblad, 55718

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs (1 september 2007). Belgisch Staatblad, 45114

Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming (citeeropschrift: "Wijk-werkendecreet van 7 juli 2017") (1 januari 2018).Belgisch Staatsblad,78216.

Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006. Belgisch Staatsblad, 48006
Gys, D. (2012). Autisme. Het werkt!: Aanpassen van de screening begeleid werken aan personen met ASS. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Kerstens, D. (2018). Organisatie voor thuisloze jongeren bestaat 15 jaar: ‘Wij zijn een levendige familie’., In: Gazet van Antwerpen.

Menear, Reinharz, Corbière, Houle, Lanctôt, Goering, … Lecomte. (2011). Organizational analysis of Canadian supported employment programs for people with psychiatric disabilities. Social Science & Medicine, 72(7), 1028-1035.

Mueser, K., Bond, G., Mcquistion, H., Sowers, W., Ranz, J., & Feldman, J. (2012). Supported Employment. In Handbook of Community Psychiatry (2012 ed., pp. 309-318). New York, NY: Springer New York.

Raes, Elisabeth, Briers, Marlies, Indesteege, Luk, & Kyndt, Eva. (2014). BLITS: Begeleid

Leren In TeamS. Van theorie naar praktijk. Opleiding En Ontwikkeling: Tijdschrift Voor Human Resource Development, 2014(4), 28-33.

Samoy, E. (1999) Zwakkere werknemers in de beschutte werkplaats, HIVA- KU-Leuven.

Samoy, E. (2015). Werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een arbeidshandicap: poeha en verwezelijkingen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, pp. 25-29.

Samoy, E. (red.) (2015). Vervangende sturing. In E. Samoy, Handicap en arbeid. Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming Syntra Vlaanderen. Geraadpleegd via https://www.werk.be/sites/default/files/handicaparbeid_beleid_update_maart2015.pdf

Spooren, C. (2009). Evaluatie van begeleid werken bij personen met een verstandelijke beperking: Een visueel ondersteund evaluatieformulier. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Stevens, B. (2014). Integratie van werkvorm begeleid werken in Opleidingsvorm 1: Kansen en drempels. Campus Sociale School Heverlee: UC Leuven-Limburg.

Te Peele, A.M.J, Mulder, A, & Zwinkels, W.S. (2007). Hoe effectief is Supported Employment? Een literatuurstudie naar de effectiviteit van Supported Employment. Nederlands Tijdschrift Voor De Zorg Aan Mensen Met Verstandelijke Beperkingen., In: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen., Jrg. 33 (2007) nr. 4, p. 196-214.

Van Audenhove, C. (2011). Presentatie van de resultaten van het onderzoek naar Supported Employment.

Van Hove, V. (1999). Mijn droom om ooit eens uit te gaan werken. Begeleid werken: Een mogelijk antwoord. Vlaams Tijdschrift Voor Orthopedagogiek., In: Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek., Jrg. 18 (1999) nr. 2, p. 10-12.