Statistieken
sadan%20opdracht.PNG

In tabel 1 kan je gegevens terugvinden over het aantal personen die recht hebben op een BTOM (Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen). Deze maatregelen moeten bijdragen tot professionele integratie van personen met een arbeidshandicap. Ik heb geselecteerd op de provincie West- Vlaanderen en dit voor de maand oktober 2018. Je kan er zien per sector welke rechten of tegemoetkomingen de personen gekregen hebben. Deze gegevens kun je raadplegen via de VDAB.

fig8a.jpg

In de periode 2008-2016 is het aantal mensen door la Strada geteld bij de opeenvolgende tellingen gestaag toegenomen en bijna verdubbeld (+96 %). De toename sinds 2014 (+30 %) is vooral te wijten aan een stijging van het aantal mensen geteld in de openbare ruimte (+72 %). Nieuw voor 2016 is het stijgend aantal groepen of families die zich installeren in tenten en constructies vervaardigd uit achtergebleven materialen op braakliggende terreinen of parken en die geen beroep doen op bestaande diensten. Het is moeilijk het aantal kinderen in deze precaire situatie vast te stellen.

statistiek.png

We kunnen alleen maar concluderen dat de deelname van arbeidsgehandicapten aan de
niet-handicapspecifieke tewerkstellingsprogramma’s geen gelijke tred houdt met de groei
van sommige van die programma’s en er globaal genomen op achteruitgaat.
Programma’s die uitsluitend voor gehandicapten bedoeld zijn (of waren), zoals de beschutte
tewerkstelling of gespecialiseerde opleidingen, zijn in dit overzicht natuurlijk buiten
beschouwing gelaten.

[[http://saw-1baob7-2018-2019.wikidot.com/local--files/statistieken/grafiek%201.png]]
[[http://saw-1baob7-2018-2019.wikidot.com/local--files/statistieken/grafiek%202.png]]

statistieken%201.png

Het is zinvol om begeleiding te zoeken bij het zoeken naar een job. Zeker wanneer er veel vraag is in een bepaalde sector, maar je toch niets vindt. Als er weinig vraag is, is het interessanter om aan herscholing te denken.

statistiek%202.png

De ingeburgerde mensen zijn hoger opgeleid en zullen dus sneller aan werk geraken dan asielzoekers, erkend vluchtelingen of subsidiair beschermden. Vooral wanneer deze mensen beschermd werden, bleek dat ze een hoger opleidingsniveau behaalden.