Trefwoordenlijst

Hier moet iedereen zijn/haar gevonden trefwoorden noteren

Maatwerkbedrijven
Maatwerk
Re-integratie (op de werkvloer)
Werknemers (personen met een arbeidshandicap, personen met een psychosociale arbeidshandicap, uiterst kwetsbare personen)
IPS model= (individuele plaatsing en steun) - IPS vertrekt vanuit het idee dat iedere cliënt die dat wil, kan werken in een reguliere arbeidsplaats.
Prevocational areas= voorbereidende beroepsplaatsen
Beschutte werkplaats of sociale werkplaats = is een werkplaats voor mensen met een arbeidshandicap of langdurig werklozen. Het is een werkplaats die mensen tewerkstelt die niet terechtkunnen in een regulier bedrijf.
Jobcoach= begeleider van een werknemer (die langdurig arbeidsongeschikt of werkloos is geweest) die helpt bij het vinden van werk
VAPH= Vlaams Agentschap voor personen met een handicap
Loopbaanbegeleiding= Begeleidende diensten van een loopbaanadviseur om een scholier, student of werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking en de begeleiding van de loopbaan.